Bilag 2, indeholdende partsfordelingen, til Vedtægt for Lammefjordens Dige- og Pumpelag, er desværre ikke tilgængeligt i elektronisk format.