Audebo pumpestation er i dag en moderne og velfungerende pumpestation, som er i stand til at varetage lodsejernes interesse i vedligeholdelsen af Lammefjordens udtørring.

Pumpestationen er i stand til at udføre vedligeholdelsen med egne maskiner og mandskab.

Pumpestationen sørger for udpumpningen af drænings vandet fra hele Lammefjordens område på over 10.000 tdr. land.
Dette gøres ved hjælp af 2 pumpestationer. Den ene er placeret i Audebo og afvander ca. 4400 ha, og den anden er placeret ved Fårevejle Kirkeby og afvander ca. 1100 ha. Udpumningskapaciteten på disse pumpestationer ca. 18.000 m3/h ved en løftehøjde på ca. mellem 6-8 meter.