Audebo pumpestation er i dag en moderne og velfungerende pumpestation, som er i stand til at varetage lodsejernes interesse i vedligeholdelsen af Lammefjordens udtørring.

Pumpestationen er i stand til at udføre vedligeholdelsen med egne maskiner og mandskab.

Pumpestationen sørger for udpumpningen af drænings vandet fra hele Lammefjordens område på over 10.000 tdr. land.
Dette gøres ved hjælp af 2 moderne el motorer på 360 hk og 160 hk, som driver 2 pumper. Udpumningskapaciteten på disse pumper er henholdsvis 9000 m3/h og 4400 m3/h, ved en løftehøjde på 7,5 meter.