For at bruge vand fra afvandingskanalerne på lammefjorden inkl. Landkanalerne Svinning-Audebo, Nordkanalen, Hørvekanalen og Dragskanalen  skal man have en vandingstilladelse fra Audebo pumpestation. 

Prisen er 80 kr. ekskl. moms pr. 1000 m3. 

Dem der har en vandingstilladelse skal tilmelde sig et SMS system hvor man får besked om vandingsforbud, vandingsforbuds ophævelse, forurening og forhøjet saltindhold i kanalerne. Tilmelding kan foretages via email til Audebo pumpestation.

Vandstanden i Nordkanalen kan aflæses her : https://vandportalen.dk/plotsmaps?config=vandloeb&days=6&id=23919-0-0&id=23922-0-0&i...

Vandstanden i Svinninge-Audebokanalen kan aflæses her:  https://vandportalen.dk/plotsmaps?config=vandloeb&days=6&end=13122023&z=16&x=11.6259&y=55.7730&loc=256&id=102738-0-0&id=102739-0-0

Den gældende tilladelse kan hentes her: