For at sejle i landkanalerne kræves der en tilladelse fra Audebo pumpestation eller de respektive kommuner. I ansøgningen skal der angives startdato, slutdato, sejlområde, bådtype, kontaktdata samt antal af personer og både. Ansøgningen kan sendes som en mail til hm@audebopumpestation.dk, indeholdende ovenstående oplysninger.

  1. Der må kun sejles i perioden 15 Juni til 1 November.
  2. Der må kun sejles i tidsrummet 8 til 19.
  3. Der må højst sejles med 15 kanoer.
  4. Der må ikke sejles på Dragskanalen.
  5. Der må ikke sejles på de nederste 500m af Nordkanalen og Svinninge-audebo kanalen nærmest sluserne.
  6. Desuden skal alle kanoer være forsynet med tydeligt navn og evt. nr.
  7. Der må ikke anvendes nogen form for motor til sejlads.