Lammefjordskanalerne (Nordkanalen, Hørvekanalen og Svinninge Audebokanalen) og digerne er udmatrikuleret som privat ejendom, tilhørende Lammefjordens Dige- & Pumpelag. Fiskeretten er overdraget til Odsherreds Sportsfiskerforening, som dermed er de eneste der har lov til at fiske i kanalerne. Dermed er det ulovligt at fiske uden deres tilladelse, uanset om man er medlem af Lammefjordens Dige- & Pumpelag, eller har en matrikel der støder op til kanalerne.

Man kan købe et "Lammefjords fisketegn" hos Odsherreds Sportsfiskerforening, https://ny.o-s-f.dk/fiskevande/lammefjordskanalen/