Skemaet viser nedbør og udpumpet m3 vand for pumperne i 2023.