Skemaet viser nedbør og udpumpet m3 vand for pumperne i 2022.