Lammefjordens Dige- og Pumpelags Ordinære generalforsamling

Torsdag d. 24 juni 2021 kl. 19.00, Dragsholm Fritidscenter, Kalundborgvej 21, 4540 Fårevejle

Dagsorden:

-Valg af dirigent.

-Valg af stemmetæller.

-Beretning fra formanden.

-Status på ny pumpestation.

-Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning.

-Indstilling af budget for det kommende år.

-Indkomne forslag.

-Valg af bestyrelse og suppleant.

-Eventuelt.

Vigtigt:

Medbring ejendomsskattebillet(Odsherred)/ 

Forbrugsafgift (Holbæk) da afstemning vil foregå med parter.

Corona restriktioner:

Der kan maksimalt være 50 pers. I lokalet. Der skal forevises gyldigt Corona pas.

 

Formand

Ole Nielsen

Tlf. 40 41 99 05