Forside

16/06-2018. Opdatering af vandingsforbud.

På grund af den store vandudledning fra Fårevejle rensningsanlæg, som vi i øjeblikket ikke kan nå at udnytte i nattimerne, og som dermed går tabt, er der kommet undtagelser i vandingsforbuddet. Dem som tager vand fra drænkanalerne nedstrøms for rensningsanlægget dvs. Skjoldsløbet og Søkanalen må vande hele døgnet uden restriktioner. Forbuddet mod vandindtagning er uændret og dermed ikke tilladt mellem kl. 9.00 og 21.00, og vanding i alle andre kanaler er stadig ikke tilladt mellem kl. 9.00 til 21.00.

Er der spørgsmål eller uklarheder omkring denne undtagelse, kontakt Henrik Madsen på tlf. 23 96 06 65.UdklipJPG

  11/06-2018. Vandingsforbud og vandindtagsforbud i dagtimerne mellem kl. 9.00 og 21.00 fra d.13/6-2018! 

Da vi nu har haft tørvejr i lang tid, skal vi til at passe på vores vandressourcer.

For ikke at lave et totalt vandingsforbud indenfor den nærmeste fremtid, er der hermed vandingsforbud OG vandindtagsforbud i dagtimerne mellem kl. 9.00 og kl. 21.00 gældende fra kl. 9.00 d. 13/6-2018.

 

Vandindtagsforbud i mellem kl. 9.00 til 21.00 gælder for alle ring/landkanaler dvs.:

  • Svinninge-Audebo kanalen
  • Dragskanalen
  • Hørvekanalen
  • Nordkanalen

Det betyder at ALLE indlukningsventiler skal lukkes hver dag senest kl. 9.00. Dette forbud gælder for alle, også dem der tager vand direkte fra kanalerne.

 

Vandingsforbud i mellem kl. 9.00 til 21.00 gælder for alle der vander, undtaget dem der har deres egne boringer.

Vander må ikke startes før kl. 21 og skal være trukket helt hjem inden kl. 9.00, ellers skal de stoppes midt i trækket. Dette gælder for ALLE kanaler, drænkanaler og ringkanaler på lammefjorden.

 

Dette er ikke optimalt og kræver en masse ekstra arbejde, men er et forsøg på at strække de ressourcer vi har, længst muligt. Er der spørgsmål til forbuddet eller andet, er I meget velkommen til at kontakte undertegnet.

 

Henrik Madsen

Lammefjordens Dige- & Pumpelag

Mobil: 23 96 06 65
Åbent hus i 2018

*Søndag d. 1. juli kl. 14.00, Foredrag med rundvisning.

*Søndag d. 5. august kl. 14.00, Foredrag med rundvisning og div. Udstillere.

 Pris 50 kr. for voksne, børn u/15 år gratis.

*Fredag d. 31. august kl. 19.00 (Åbent fra kl. 18.00), Foredrag med rundvisning og skuespil og dramatik.

 Pris voksne 75 kr. børn u/15 år gratis.


Billetter kan til alle 3 arrangementer, købes ved indgangen, eller hvis man vil være sikker på at komme ind, med et gebyr på 12 kr. på:

https://lammefjorden.billetexpressen.dk/

Maks. 150 billetter.

På pumpestationen er der en udstilling af Lammefjordens udtørring og historie. Til udstillingen er der tilknyttet lokale guider, som under rundvisningen vil fortælle om Lammefjordens historie og pumpestationens centrale rolle i denne. Guiden vil fortælle om Lammefjordens udtørring, dæmningens opbygning, pumpestationen og nogle af de historier og skæbner der ligger bag.

Foredrag og rundvisningen tager ca. 2 timer.
Se mere på http://www.lammefjorden.com