Forside

Lammefjordens Dige- og Pumpelags Ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19.00
Dragsholm Fritidscenter
Kalundborgvej 21, 4540 Fårevejle


Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Valg af stemmetæller.
- Beretning fra formanden.
- Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning.
- Indstilling af budget for det kommende år.
- Indkomne forslag.
- Valg af bestyrelse og suppleant.
- Eventuelt.


Vigtigt:
Medbring ejendomsskattebillet (Odsherred)/
forbrugsafgift (Holbæk) da afstemning vil foregå med
parter.


Formand
Ole Nielsen
Tlf. 40 41 99 05